‏سوره مبارکه قدر از آثار ‏ویژه‌ای در انسان‌سازی و تنظیم حیات دنیایی انسان برخوردار است و شاید رمز این که ‏این ‏سوره، سوره پیامبر و پیروان او نام گرفته همین ‏باشد.سلامتی، امنیت، نشاط، شادابی، بخشش گناهان، ادای قرض، استجابت ‏دعا، افزایش ‏رزق و… بخشی از برکاتی است که در این سوره نهاده شده است‎.‎


امّا یک نکته جالب و نقطه مشترک در اکثر آثار این سوره وجود دارد و آن سلامتی و محفوظ ‏بودن و احساس امنیت و ‏آسایش داشتن و دوری از شر و وسوسه و گناه است که ‏برخاسته از کلمه «سلام» در این سوره است،که گفته شده ‏تکرار همین یک کلمه موجب ‏فرود آمدن سلامتی و امنیت است‎.‎

1‎‏-در راه حجّ‎:‎
امام سجاد(ع): اگر فردی پیاده به حج رود و در راه سوره «انا انزلناه» را بخواند ‏ناراحتی و خستگی ‏احساس نخواهد کرد‎.‎

2‎‏-هنگام سوار شدن به مرکب‎ :‎
امام سجاد(ع) می فرمایند: فردی که هنگام سوارشدن بر مرکب ‏«‎انا ‏انزلناه» بخواند با سلامت و ‏آمرزش از آن فرود می آید‎.‎[ادامه متن]

3‎‏-هزار مرتبه در شب بیست و سوم رمضان:
‎امام صادق(ع): هر کسی شب بیست و سوم ماه ‏رمضان هزار مرتبه «انا ‏انزلناه»‌بخواند بر‌یقین او افزون می شود و ولایت ما را به طور خاص ‏می یابد و این به خاطر آن حقایقی است که در ‏خواب مشاهده می‌کند‎.‎

4‎‏-نماز در مکه‎: ‎امام صادق(ع):
 هر کسی در مکّه هفتاد رکعت نماز گزارد و در هر رکعت «قل ‏هو اللّه احد»‌و «انا ‏انزلناه» و «ایه سخره»3 و «ایة الکرسی»‌را بخواند از دنیا نمی رود مگر ‏شهید‎.‎

5‎‏-با ائمه(ع)در دنیا و آخرت‎:
اسماعیل بن سهل می گوید‎ به امام باقر نوشتم: مطلبی به ‏من بیاموزد که با گفتن آن در ‏دنیا و آخرت با ایشان باشم؛امام باقر(ع) با خط مبارک نوشتند: ‏بسیار ‏‎«‎انّا انزلناه» بخوان و همواره زبان خود را با ‏استغفار تازه نگهدار.

6‎-رفع فقر و قرض سنگین:‎
‎به امام(ع) نوشتم که قرضی سنگین دارم امام باقر(ع) نوشت: ‏بسیار استغفار کن و ‏زبانت را با قرائت «انا انزلناه» تازه گردان‎.‎

7‎‏-هنگام خوابیدن و بیدارشدن‎:
‎امام باقر(ع): هر کسی زمان خوابیدن و بیدارشدن،سوره ‏قدر را بخواند ثواب آن،لوح ‏محفوظ را پر می‌کند‎.‎
امام صادق(ع): خواندن یازده مرتبه سوره قدر هنگام خوابیدن باعث می‌شود تا خداوند یازده ‏فرشته براو بگمارد و او را از هر شر و وسوسه ای ‏تا صبح حفظ کنند.

8‎‏-قبولی نماز‎:‎
امام جواد(ع): نمازی که در آن سوره قدر خوانده شود با قبولی چندین برابر به ‏‏«علّیین» یعنی عالی ترین ‏مقام بهشت می‌رسد.

9‎‏-موجب استجابت دعا‎:‎
امام جواد(ع): هر کسی سوره قدر را بخواند و سپس دعا کند دعای ‏او مستجاب می‌شود و تا ‏لوح محفوظ بالا می‌رود.

10-‎در نماز واجب:
‎امام صادق(ع): هر کسی در نماز واجب سوره قدر بخواند منادی از طرف ‏خداوند به او می‌گوید؛‎‏خداوند گناهان گذشته تو را بخشید و اعمال را از نو آغاز ‏کن.

11‎‏-آمرزش گناهان:
‎امام کاظم(ع): نسبت به فردی که شنیدند سوره قدر می‌خواند فرمودند: ‏خداوند او را آمرزید و مورد ‏بخشش قرار داد‎.‎

12-بر لباس نو:
‎امام صادق(ع): هر کسی برای لباس جدید ـ بر آب 36 مرتبه ‏‎«انا انزلناه» ‏بخواند و هنگام رسیدن به ‏‏«تنزل الملائکه»‌ مقداری از آن آب را به لباس جدید بریزد و سپس ‏دو رکعت نماز بخواند و دعا کند،آن لباس تا زمانی که ‏کهنه شود در وسعت خواهد بود‎.‎

13-نماز حاجت:
‎امام صادق(ع): هر کس را که به درگاه خداوند حاجتی باشد،در دل شب از ‏خواب بلند شود و غسل کند ‏و پاکترین لباسهایش بپوشد و به ظرف آبی ده مرتبه سوره ‏قدر بخواند و به اطراف و محل سجده بپاشد و سپس دو ‏رکعت نماز با سوره حمد و قدر ‏بخواند و بعد از نماز،حاجت خویش از خداوند بخواهد خواسته او حتماً برآورده خواهد ‏شد‎.‎
نیز روایت است که برای برآورده شدن حاجت،در سحر شب جمعه 15مرتبه سوره قدر ‏بخواند و سپس هر حاجت که ‏دارد از خداوند بخواهد که دعای او مستجاب ‏است.

14-تعقیب نماز عصر:
‎امام جواد(ع): هر کس ده مرتبه «انا انزلناه» بعد از نماز عصر،بخواند،به ‏مقدار اعمال خوب همه ‏انسان ها،برای او نوشته می‌شود.

15-بعد از نماز عشاء‎:
امام جواد(ع): هر کسی هفت مرتبه بعد از نماز عشاء ،سوره قدر را ‏بخواند تا صبح در ضمان ‏خداوند است‎ .‎

16-خواندن در نافله‎:
امام صادق(ع): هر کس در هر رکعت از نافله سوره‌ «قل هواللّه ‏احد» ‌و «انا انزلناه» و«آیة ‏الکرسی» را بخواند،به با عظمت‌ترین اعمال انسان‌ها دست یافته ‏است مگر در مقایسه با کسی که همان عمل را یا بیشتر ‏از آن را انجام دهد‎.‎

17-قبل از سفر:
‎هنگام رفتن به سفر دو رکعت نماز بگذارد در رکعت اول سوره «حمد» و «قل ‏هو اللّه‎» بخواند و در ‏کعت دوم «حمد» و«انا انزلناه» بخواند.

18-قبل از ظهر چهار رکعت نماز‎:
امام صادق(ع): هر کسی قبل از ظهر چهار رکعت نماز ‏بخواند و در هر رکعت ‏فاتحة الکتاب و 25مرتبه «انّا انزلناه» بخواند هرگز بیمار نخواهد شد ‏مگر بیماری مرگ.

19-شب دوم از ماه مبارک رمضان‎:
امام علی (ع): هر کس در شب دوم از ماه مبارک رمضان ‏چهار رکعت نماز ‏بخواند و در هررکعت «حمد» و20 مرتبه «انا انزلناه» بخواند خداوند تمام ‏گناهانش را می‌آمرزد و روزی او را فراخ ‏می‌کند و در آن سال او ر از بدی نگه ‏می‌دارد.
20-وقت سحر و افطار‎:
امام صادق(ع): مومن روزه داری نیست که وقت سحر و افطار ‏«‎انا ‏انزلناه» بخواند مگر آن که ‏در بین آن دو مانند کسی است که در راه خداوند،در خون غلطیده ‏باشد.

21-نماز در جمعه یا پنج شنبه و دوشنبه‎:
پیامبر(ص): هر کسی شب و روز جمعه یا پنج ‏شنبه یا دوشنبه چهار رکعت ‏نماز بگذارد و در هر رکعت هفت بار سوره «حمد» و یک مرتبه ‏سوره «قدر» بخواند و بعد از اتمام چهار رکعت صد ‏مرتبه صلوات و صد مرتبه بگوید «اللهّم ‏صلّی علی محمد و جبرئیل»،خداوند هفتاد هزار قصر به او می‌دهد که هر قصر ‏دارای هفتاد ‏هزار خانه است و هر خانه دارای هفتاد هزار اتاق و در هر اتاق هفتاد هزار حوری بهشتی ‏است.‏‏

22-فرزند پسر‎:‎
امام صادق:برای فردی که 8 دختر داشت و دوست داشت پسری داشته ‏باشد به طرزی خاص خواندن ‏‏«انّانزلناه» را دستور دادند و آن فرد عمل کرد و بعد خداوند به ‏او هفت پسر داد و این دستور ر به دیگران نیز منتقل کرد ‏و دارای فرزند پسر ‏شدند.

23-دومین سوره‌در معراج:
‎پیامبر اکرم(ص): در معراج بعد از «قل هو اللّه» اول سوره ای که ‏شنیدم سوره «انا ‏انزلناه» بود‎.‎

24-بر قبر مؤمن‎:
امام رضا(ع): هر کسی به زیارت قبر برادر مؤمنش برود و دست بر آن ‏بگذارد و هفت مرتبه سوره ‏‏«انا انزلناه» را بخواند،خداوند او را از ترس بزرگ روز قیامت ‏ایمنی می‌دارد‎.‎‏

25-بر آوردن حوائج‎:‎ 
امام علی(ع): وقت خروج و هرگاه برای حاجتی از منزل خارج می‌شوید ‏آیات آل عمران «ان فی ‏خلق السموات…» و سوره «انّا انزلناه» و سوره «حمد» را بخوانید ‏زیرا آنها موجب برآوردن حوائج دنیا و آخرت ‏هستند.

26-در عرفات‎:‎
امام صادق(ع): ظهر روز عرفه در عرفات پس از نماز ظهر و عصر صد مرتبه ‏سوره «قدر‎» را ‏بخوان.

27-نماز اوّل ماه‎:‎
امام جواد(ع): در روز اول از ماه جدید دو رکعت نماز بخوان؛در رکعت اوّل بعد ‏از30 مرتبه ‏‏«حمد» سوره «توحید» و در رکعت دوم بعد از ‏«‎حمد»،30 مرتبه سوره «قدر »را ‏بخوان.سپس هر چقدر می‌توانی ‏صدقه بده،با این عمل سلامت تمام ماه را برای خویش ‏خریده ای‎.‎‏

28-نماز پیامبر‎ :‎
از امام رضا(ع) از نماز جعفر پرسیدم حضرت فرمود:نسبت تو به نماز پیامبر ‏چگونه است؟ [کنایه از ‏آن که آیا تو از نماز پیامبر چیزی می دانی؟] شاید پیامبر نماز جعفر ‏را نخوانده باشد و شاید جعفر اصلاً نماز پیامبر را ‏نخوانده باشد.عرض کردم به من آن را ‏بیاموزید‎.‎حضرت فرمود: دو رکعت نماز بگذار و در هر رکعت بعد از «فاتحه ‏الکتاب» و در رکوع و ‏در سجده و در سجده دوم و بعد از آن،در هر یک پانزده مرتبه «انا انزلناه» بخوان و بعد از ‏اتمام ‏از این نماز بین تو و خداوند گناهی نمی ماند و تمام خواسته‌های تو داده می‌شود‎.‎

29-نماز برای فرزند و پدر و مادر‎ :‎
امام صادق(ع) در هر شب دو رکعت نماز برای فرزندان ‏می‌خواند و در هر روز ‏دو رکعت نماز برای والدین و در آن «انا انزلناه» و «انا اعطیناک الکوثر» ‏را قرائت می‌کردند‎.‎‏

30-رفع حزن و اندوه‎:‎
امام رضا(ع): هرگاه امر شدیدی تو را محزون و ناراحت ساخت دو رکعت ‏نماز بخوان،در ‏رکعت اول «فاتحه» و «ایة الکرسی» و در رکعت دوم «حمد‎» ‎و «انا انزلناه فی ‏لیلة القدر» سپس قرآن را به سر ‏می‌گذاری و برای رفع آن دعا می‌کنی.

31-ثواب سوره های دیگر‎ :‎
امام زمان در توقیع مبارک نوشته اند: اگر فردی در نماز سوره ای ‏که دارای ثواب خاصی ‏است ترک کند و به جای آن «قل هو اللّه احد» و یا «انا انزلناه» ‏بخواند.خداوند ثواب هر دو را به او می‌دهد‎.‎

32-هنگام وضو ساختن‎:‎
هر مؤمنی که هنگام وضو ساختن مشغول به خواندن «انا ‏انزلناه»‌باشد از گناهان،بیرون می‌اید ‏مانند روزی که از مادر متولد شده است‎.‎

33-آسانی در کارها‎ :‎
امام علی(ع): برای رسیدن به هر به مقصدی راه آسان وجود دارد و ‏راه آسان برای رفع مشکلات ‏و سختی‌ها خواندن «انّا انزلناه» است.

34-اداء دین و عمر طولانی و خوبی حال:‏‎ ‎
امام علی(ع)‏‎:‎خوب رفیقی است سوره ‏‎«قدر»؛ دین را ادا می کند و عمر را ‏طولانی می‌سازد و وضع و حال را خوب می گرداند و هر ‏کسی آن سوره بیشترین کلامش باشد خداوند را ملاقات می ‏کند در حالی که صدّیق و ‏شهید است.

35-حفظ اموال‎:‎
خواندن سوره قدر برآن چه ذخیره وپنهان می گردد باعث حفظ آن از بلاها و ‏دست برد است‎.‎
برچسب ها :
آثار و فضائل سوره قدر ,  فضیلت سوره قدر هنگام وضو ساختن ,  فضیلت سوره قدر در اداء دین و عمر طولانی و خوبی حال ,  حفظ اموال با سوره قدر ,  قرائت سوره قدر وقت سحر و افطار ,  خواندن سوره قدر در نافله ,  قرائت سوره قدر قبل از سفر , 

نوشته شده در جمعه 28 خرداد 1395 ساعت 11:48 ب.ظ | آخرین ویرایش در یکشنبه 30 خرداد 1395 ساعت 02:58 ق.ظ