با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد در اسلام و کسب روزی از راه حلال و حربه دشمنان انقلاب اسلامی و توصیه های چندین و چند ساله ی رهبر انقلاب در خصوص مقاوم سازی اقتصاد کشور برآن شدیم تا به بررسی الگوی اسلامی ایرانی معیشت بپردازیم و نسبت به خطرات نظام سرمایه داری غرب که با زندگی خیلی از ماها عجین شده آگاهی یابیم  تا به مرحله ی اقدام  و عمل برسیم.


مقاوم‌‌سازی اقتصاد که هدف نهایی اقتصاد مقاومتی است، نمی‌‌تواند پدیده‌‌ای بیرونی یا با هدایت از بیرون باشد. استحکام درونی اقتصاد ملّی در چهار حوزه‌‌ی تنظیم و کاهش تقاضا، تولید بومی (با استحصال منابع موجود، و تبدیل آن منابع به کالا)، سپس عرضه‌ی‌‌ مطلوب و فروش، و در نهایت در مصرف بهینه دیده می‌‌شود.اقتصاد مقاومتی در هر یک از این چهار حوزه نگاه درونی دارد:
ابتدا این که تقاضا باید طبیعی و عقلانی شود. تبلیغات به‌‌گونه‌‌ای مخرب عامل ذائقه‌‌سازی شده و به نیازهای غیرواقعی دامن زده و تقاضا را افزایش داده است. سپس تولید بومی، نه واردات منابع تولید از بیرون، یا ورود کالاهای خارجی. تکیه بر منابع داخلی برای تولید، و تکیه بر نیروی کار کیفی و کیفی‌سازی نیروی کار، کیفی‌سازی تولید است.ضمن این‌‌که واردات، نیروی کار داخلی را معطل می‌‌کند. عرضه مطلوب و فروش مبتنی بر معیارهای «بیع» در اسلام، عامل سوم درون‌‌زایی اقتصاد مقاومتی است. احتکار کالا، و رواج دلالی و واسطه‌‌‌‌گری، تنها دو نمونه از مصادیق عرضه و فروش مخرب و فرساینده‌‌ی استحکام درونی اقتصاد ملّی است. و در نهایت، مصرف بهینه است. [ادامه متن]اسراف و تبذیر، عامل اساسی فرسایش استحکام اقتصاد ملی است. هر یک از این چهار حوزه در رویه‌‌ی غلط، به سستی اقتصاد ملّی منجر می‌‌شود و در تدبیر صحیح به استحکام آن می‌‌انجامد. هیچ‌یک از این حوزه‌‌ها راه‌‌کار بیرونی ندارد. کاهش و تعدیل تقاضا، عاملی درونی است؛ اتومبیل سواری با قیمت میلیاردی، یا تقاضا برای چیپس و پفک، معقول نیست. تعدیل تقاضا، نیاز به فرهنگ‌‌سازی در درون جامعه دارد. ارتقاء فرهنگ کار، و ارتقاء وجدان کاری کارگر و کارمند، گزاره‌‌ای درونی است. اصلاح الگوی مصرف، مقوله‌‌ای درونی است. در نتیجه این اقتصاد، عوامل مقاومتی فرساینده‌‌ی درونی اقتصاد را بررسی نموده و آنها را استحکام می‌‌بخشد. درون‌‌زا بودن استحکام معیشت، روح کلی کدآمایی است. روح حاکم بر عمل کدخدا و کدبانو، استحکام‌بخشی به نظام معشیت خانواده و جامعه، از دورن خانواده و جامعه است. 

در طول تاریخ مدل‌های مختلفی متولی اداره‌ی زندگی بشر بوده‌اند. این در حالی است، که بسیاری فکر می‌کنند، تنها یک مدل برای اداره‌ی معیشت بشر وجود دارد.
مدلِ اکانامی[1] ، که به اشتباه به واژه‌ی اقتصاد ترجمه شده است، به نظر تنها مدل برای اداره‌ی معیشتِ بشر می‌آید. اما واقعیت این است که بشر تا کنون ۴ مدلِ اصلی را برای اداره‌ی معیشت خود تجربه کرده‌ است.


«مدل‌های متولی معیشت بشر»


ناکارآمدیِ مدلِ اکانامی پس از بحرانِ اقتصادیِ سالِ ۲۰۰۸ برای چندمین بار در طولِ تاریخ به اثبات رسید. این ناکارآمدی باعث شده که امروز عمده‌ی متفکرانِ اقتصادی به دنبالِ مدلِ جای‌گزین برای اکانامی در غرب باشند.
از این‌رو، معرفیِ انواع مدل‌های متولی معیشت بشر با نقد، تحلیل و تبیین آن‌ها می‌تواند گامِ نخست در طراحیِ مدلِ مناسب برای اداره‌ی معیشتِ مردمِ جهان به طورِ عام و مردمِ ایران به طورِ خاص باشد. کدآمایی[2] یکی از این مدل‌هاست. کدآمایی مدلِ متولی معیشت در حوزه‌ی تمدنِ ایران هم‌ارز با مدلِ اکانامی در حوزه‌ی تمدنی غرب بوده است و قدمتی ۳۰۰۰ ساله دارد. هر چند امروز هیچ حکومتی از آن برای اداره‌ی معیشت جامعه‌ی خود استفاده نمی‌کند، اما بررسی و بازنگریِ این مدل می‌تواند در طراحیِ مدلِ مناسبیِ برای اداره‌ی معیشتِ انسانِ مسلمانِ ایرانی مفید باشد.


مبنای نظام سرمایه داری غربی
 
هم‌ارزِ مدل‌های اکانامی و کدآمایی، که در دو حوزه‌ی اصلیِ تمدنی ایران و یونان استفاده می‌شدند، دو مدلِ دیگر نیز مطرح بوده‌اند. مدل‌های بیع[3]  و ربا[4] ، دیگر مدل‌های متولی معیشت بشرند که هر دو مدلِ در تاریخِ ادیانِ الهی توسطِ انبیا برجسته ‌شده‌اند. انبیاءِ الهی هم‌واره از ربا نهی وبه بیع دعوت می‌کرده‌اند.
در میانِ این چهار مدلِ اصلی، اقتصاد تنها یک واژه‌ی غلط و بلاتکلیف است. واژه‌ای غلط است چون به معنای میانه‌روی است و معادلِ هیچ‌یک از مدل‌هایی که معرفی شدند نیست. واژه‌ای بلاتکلیف است، چرا که برای تمامیِ این مدل‌ها استفاده می‌شود. امروز در زبانِ فارسی، اقتصاد معادلِ اکانامیِ غربی، کدآماییِ ایرانی، بیعِ قرآنی و ربای مذموم است.

«اقتصاد در نسبت با بیع، کدآمایی، اکانامی و ربا»


وبلاگ جنات، در گام اول سعی دارد تا این ۴ مدل را به طورِ جامع معرفی کند. سپس با نقد، تحلیل و تبیینِ عمل‌کرد این ۴ مدل در گذشته و امروز، زمینه را برای تبیینِ یک مدل معیشتیِ جدید، برای دست‌یابی به وضع مطلوب در آینده فراهم کند.دکترین بیع

آنچه در اسلام «بیع» نامیده می¬‌شود هر چند که هر هفت مؤلفه¬‌ی چرخه¬‌ی اقتصاد را در بر می¬‌گیرد، اما ثقل و تمرکز آن بر مبنع انسانی اقتصاد در چهار حوزه¬‌ی فروش، خرید، مصرف و تقاضا استوار است. در واقع منابع اولیه و نیروی کار که تولید کالا را رقم زده¬‌اند و ساز و کار و عرضه، همه در خرید و فروش ارزش¬‌گذاری می¬‌شوند.
اقتصاد بشرگرا که قائل به احترام نسبت به طبیعت است، در ماهیت یک دکترین اقتصاد ایمانی است که به بیع معروف است.

محدوده ی این دکترینی که در نمودار بالا مشخص شده است اصالت را نه به تولید کالا بلکه ارزشگذاری را  بر اساس برکت در تقاضا، فروش، خرید و مصرف قرار می دهد.


مبنای الگوی معیشت ایرانی اسلامی یا همان کدآمایی

در این دکترین بر اساس آیه ی صد و یازده سوره ی توبه ، مالی برکت و ارزش دارد که خداوند متعال خریدار آن باشد و در این رویگرد واحد مالی ای مثل پول تنها جایگاهش در این حد است که اگر هم به دست می آید توسط اعمالی به دست آید که خریدار آن خدا باشد.
در اینجا باید توجه داشت که هیچگاه خدا خریدار اعمال و اموالی نخواهد بود که به مقصد مادیات و پول انجام شود ولی به اعمال و اموالی که برای خدا انجام شود برکت مالی و پولی را (البته توسط حکمت الهی) هم میتواند  (البته نه لوزما) همراه داشته باشد.
در ادامه مدل های معیشتی اکانامی غربی و کدآمایی ایرانی و رباء مذموم را برای شما بیان می کنیم و به تحلیل آنها می پردازیم.تا پله پله به یک الگوی معیشتی ایرانی اسلامی دست یابیم که در قالب اقتصاد مقاومتی گنجانده می شود..ادامه دارد

Economy : [1] 

Kadamaei : [2] ؛ کدآمایی از دو واژه کد [kad] که به معنای؛ کوشش در طلب رزق و آما که برگرفته از آمایش و به معنای آمادگی و آراستگی است.
از کلمه کدآمایی این برداشت را می توان کرد که علم کدآمایی(الگوی ایرانی معیشت)، علم نظم و ترتیب دادن به کوشش و تلاش مردم در طلب رزق است که با الگوی معیشت قرآنی بیع کامل می شود

[3]: إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقّاً فِی التَّوْراةِ وَ الإِنْجیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ     

 ترجمه:

خداوند از مؤمنان، جان ها و اموالشان را خریدارى کرده، که (در برابرش) بهشت براى آنان باشد; (به این گونه که:) در راه خدا پیکار مى کنند، مى کشند و کشته مى شوند; این وعده حقى است بر او، که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده; و چه کسى از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اکنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدى که با خدا کرده اید; و این است آن پیروزى بزرگ!

Usury :[4]  به معنای ربا خواریمنبع:جنبش ممانعت از جنگ با خدا


 
برچسب ها :
کدآمایی الگویی ایرانی معیشت ,  اقتصاد و اکانامی و سیاست های نظام سرمایه داری غرب ,  ربا و بیع ,  اکانامی و کدآمایی ,  اقتصاد مقاومتی ,  بررسی الگوی اقتصاد مقاومتی ,  بانک و نظام سرمایه داری , 

نوشته شده در جمعه 17 اردیبهشت 1395 ساعت 07:28 ب.ظ | آخرین ویرایش در جمعه 17 اردیبهشت 1395 ساعت 09:20 ب.ظ